8XBET

8XBET

Lịch thi đấu bóng đá mới nhất hôm nay

 • Thứ Hai, Ngày 17/03/2025
 • 20:00 - 17/03
  Burkina Faso
  VS
  Djibouti
 • 20:00 - 17/03
  Burundi
  VS
  Ivory Coast
 • 20:00 - 17/03
  Comoros
  VS
  Mali
 • 20:00 - 17/03
  Central African Republic
  VS
  Madagascar
 • 20:00 - 17/03
  Mozambique
  VS
  Uganda
 • 20:00 - 17/03
  Guinea
  VS
  Somalia
 • 20:00 - 17/03
  Botswana
  VS
  Algeria
 • 20:00 - 17/03
  Malawi
  VS
  Namibia
 • 20:00 - 17/03
  Liberia
  VS
  Tunisia
 • 20:00 - 17/03
  Equatorial Guinea
  VS
  Sao Tome Principe
 • 20:00 - 17/03
  Gambia
  VS
  Kenya
 • 20:00 - 17/03
  Gabon
  VS
  Seychelles
 • 20:00 - 17/03
  Tanzania
  VS
  Congo
 • 20:00 - 17/03
  Ethiopia
  VS
  Egypt
 • 20:00 - 17/03
  Niger
  VS
  Morocco
 • 20:00 - 17/03
  Zimbabwe
  VS
  Benin
 • 20:00 - 17/03
  South Africa
  VS
  Lesotho
 • 20:00 - 17/03
  Rwanda
  VS
  Nigeria
 • 20:00 - 17/03
  Libya
  VS
  Angola
 • 20:00 - 17/03
  Eswatini
  VS
  Cameroon
 • 20:00 - 17/03
  Cape Verde
  VS
  Mauritius
 • 20:00 - 17/03
  Togo
  VS
  Mauritania
 • 20:00 - 17/03
  Sudan
  VS
  Senegal
 • 20:00 - 17/03
  Democratic Rep Congo
  VS
  South Sudan
 • 20:00 - 17/03
  Sierra Leone
  VS
  Guinea Bissau
 • 20:00 - 17/03
  Ghana
  VS
  Chad
 • Thứ Hai, Ngày 24/03/2025
 • 20:00 - 24/03
  Comoros
  VS
  Chad
 • 20:00 - 24/03
  Benin
  VS
  South Africa
 • 20:00 - 24/03
  Ethiopia
  VS
  Djibouti
 • 20:00 - 24/03
  Egypt
  VS
  Sierra Leone
 • 20:00 - 24/03
  Sudan
  VS
  South Sudan
 • 20:00 - 24/03
  Senegal
  VS
  Togo
 • 20:00 - 24/03
  Mauritania
  VS
  Democratic Rep Congo
 • 20:00 - 24/03
  Eswatini
  VS
  Mauritius
 • 20:00 - 24/03
  Cameroon
  VS
  Libya
 • 20:00 - 24/03
  Angola
  VS
  Cape Verde
 • 20:00 - 24/03
  Rwanda
  VS
  Lesotho
 • 20:00 - 24/03
  Nigeria
  VS
  Zimbabwe
 • 20:00 - 24/03
  Morocco
  VS
  Tanzania
 • 20:00 - 24/03
  Madagascar
  VS
  Ghana
 • 20:00 - 24/03
  Congo
  VS
  Zambia
 • 20:00 - 24/03
  Kenya
  VS
  Gabon
 • 20:00 - 24/03
  Ivory Coast
  VS
  Gambia
 • 20:00 - 24/03
  Burundi
  VS
  Seychelles
 • 20:00 - 24/03
  Tunisia
  VS
  Malawi
 • 20:00 - 24/03
  Namibia
  VS
  Equatorial Guinea
 • 20:00 - 24/03
  Liberia
  VS
  Sao Tome Principe
 • 20:00 - 24/03
  Uganda
  VS
  Guinea
 • 20:00 - 24/03
  Botswana
  VS
  Somalia
 • 20:00 - 24/03
  Algeria
  VS
  Mozambique
 • 20:00 - 24/03
  Mali
  VS
  Central African Republic
 • 20:00 - 24/03
  Guinea Bissau
  VS
  Burkina Faso
 • Thứ Hai, Ngày 01/09/2025
 • 20:00 - 01/09
  Djibouti
  VS
  Burkina Faso
 • 20:00 - 01/09
  Ivory Coast
  VS
  Burundi
 • 20:00 - 01/09
  Madagascar
  VS
  Central African Republic
 • 20:00 - 01/09
  Chad
  VS
  Ghana
 • 20:00 - 01/09
  Uganda
  VS
  Mozambique
 • 20:00 - 01/09
  Somalia
  VS
  Guinea
 • 20:00 - 01/09
  Algeria
  VS
  Botswana
 • 20:00 - 01/09
  Tunisia
  VS
  Liberia
 • 20:00 - 01/09
  Sao Tome Principe
  VS
  Equatorial Guinea
 • 20:00 - 01/09
  Namibia
  VS
  Malawi
 • 20:00 - 01/09
  Seychelles
  VS
  Gabon
 • 20:00 - 01/09
  Kenya
  VS
  Gambia
 • 20:00 - 01/09
  Morocco
  VS
  Niger
 • 20:00 - 01/09
  Egypt
  VS
  Ethiopia
 • 20:00 - 01/09
  Congo
  VS
  Tanzania
 • 20:00 - 01/09
  Nigeria
  VS
  Rwanda
 • 20:00 - 01/09
  Lesotho
  VS
  South Africa
 • 20:00 - 01/09
  Benin
  VS
  Zimbabwe
 • 20:00 - 01/09
  Mauritius
  VS
  Cape Verde
 • 20:00 - 01/09
  Cameroon
  VS
  Eswatini
 • 20:00 - 01/09
  Angola
  VS
  Libya
 • 20:00 - 01/09
  South Sudan
  VS
  Democratic Rep Congo
 • 20:00 - 01/09
  Senegal
  VS
  Sudan
 • 20:00 - 01/09
  Mauritania
  VS
  Togo
 • 20:00 - 01/09
  Guinea Bissau
  VS
  Sierra Leone
 • 20:00 - 01/09
  Mali
  VS
  Comoros
 • Thứ Hai, Ngày 08/09/2025
 • 20:00 - 08/09
  Central African Republic
  VS
  Comoros
 • 20:00 - 08/09
  Benin
  VS
  Lesotho
 • 20:00 - 08/09
  Guinea Bissau
  VS
  Djibouti
 • 20:00 - 08/09
  Burkina Faso
  VS
  Egypt
 • 20:00 - 08/09
  Togo
  VS
  Sudan
 • 20:00 - 08/09
  Mauritania
  VS
  South Sudan
 • 20:00 - 08/09
  Democratic Rep Congo
  VS
  Senegal
 • 20:00 - 08/09
  Libya
  VS
  Eswatini
 • 20:00 - 08/09
  Cape Verde
  VS
  Cameroon
 • 20:00 - 08/09
  Angola
  VS
  Mauritius
 • 20:00 - 08/09
  Zimbabwe
  VS
  Rwanda
 • 20:00 - 08/09
  South Africa
  VS
  Nigeria
 • 20:00 - 08/09
  Zambia
  VS
  Morocco
 • 20:00 - 08/09
  Ghana
  VS
  Mali
 • 20:00 - 08/09
  Tanzania
  VS
  Niger
 • 20:00 - 08/09
  Kenya
  VS
  Seychelles
 • 20:00 - 08/09
  Gambia
  VS
  Burundi
 • 20:00 - 08/09
  Gabon
  VS
  Ivory Coast
 • 20:00 - 08/09
  Namibia
  VS
  Sao Tome Principe
 • 20:00 - 08/09
  Malawi
  VS
  Liberia
 • 20:00 - 08/09
  Equatorial Guinea
  VS
  Tunisia
 • 20:00 - 08/09
  Uganda
  VS
  Somalia
 • 20:00 - 08/09
  Mozambique
  VS
  Botswana
 • 20:00 - 08/09
  Guinea
  VS
  Algeria
 • 20:00 - 08/09
  Madagascar
  VS
  Chad
 • 20:00 - 08/09
  Sierra Leone
  VS
  Ethiopia
 • Thứ Hai, Ngày 06/10/2025
 • 20:00 - 06/10
  Djibouti
  VS
  Egypt
 • 20:00 - 06/10
  Burundi
  VS
  Kenya
 • 20:00 - 06/10
  Chad
  VS
  Mali
 • 20:00 - 06/10
  Central African Republic
  VS
  Ghana
 • 20:00 - 06/10
  Somalia
  VS
  Algeria
 • 20:00 - 06/10
  Mozambique
  VS
  Guinea
 • 20:00 - 06/10
  Botswana
  VS
  Uganda
 • 20:00 - 06/10
  Sao Tome Principe
  VS
  Tunisia
 • 20:00 - 06/10
  Malawi
  VS
  Equatorial Guinea
 • 20:00 - 06/10
  Liberia
  VS
  Namibia
 • 20:00 - 06/10
  Seychelles
  VS
  Ivory Coast
 • 20:00 - 06/10
  Gambia
  VS
  Gabon
 • 20:00 - 06/10
  Tanzania
  VS
  Zambia
 • 20:00 - 06/10
  Ethiopia
  VS
  Guinea Bissau
 • 20:00 - 06/10
  Niger
  VS
  Congo
 • 20:00 - 06/10
  Zimbabwe
  VS
  South Africa
 • 20:00 - 06/10
  Rwanda
  VS
  Benin
 • 20:00 - 06/10
  Lesotho
  VS
  Nigeria
 • 20:00 - 06/10
  Mauritius
  VS
  Cameroon
 • 20:00 - 06/10
  Libya
  VS
  Cape Verde
 • 20:00 - 06/10
  Eswatini
  VS
  Angola
 • 20:00 - 06/10
  Togo
  VS
  Democratic Rep Congo
 • 20:00 - 06/10
  Sudan
  VS
  Mauritania
 • 20:00 - 06/10
  South Sudan
  VS
  Senegal
 • 20:00 - 06/10
  Sierra Leone
  VS
  Burkina Faso
 • 20:00 - 06/10
  Comoros
  VS
  Madagascar
 • Thứ Hai, Ngày 13/10/2025
 • 20:00 - 13/10
  Chad
  VS
  Central African Republic
 • 20:00 - 13/10
  Lesotho
  VS
  Zimbabwe
 • 20:00 - 13/10
  Djibouti
  VS
  Sierra Leone
 • 20:00 - 13/10
  Burkina Faso
  VS
  Ethiopia
 • 20:00 - 13/10
  South Sudan
  VS
  Togo
 • 20:00 - 13/10
  Senegal
  VS
  Mauritania
 • 20:00 - 13/10
  Democratic Rep Congo
  VS
  Sudan
 • 20:00 - 13/10
  Mauritius
  VS
  Libya
 • 20:00 - 13/10
  Cape Verde
  VS
  Eswatini
 • 20:00 - 13/10
  Cameroon
  VS
  Angola
 • 20:00 - 13/10
  South Africa
  VS
  Rwanda
 • 20:00 - 13/10
  Nigeria
  VS
  Benin
 • 20:00 - 13/10
  Zambia
  VS
  Niger
 • 20:00 - 13/10
  Ghana
  VS
  Comoros
 • 20:00 - 13/10
  Morocco
  VS
  Congo
 • 20:00 - 13/10
  Seychelles
  VS
  Gambia
 • 20:00 - 13/10
  Ivory Coast
  VS
  Kenya
 • 20:00 - 13/10
  Gabon
  VS
  Burundi
 • 20:00 - 13/10
  Tunisia
  VS
  Namibia
 • 20:00 - 13/10
  Sao Tome Principe
  VS
  Malawi
 • 20:00 - 13/10
  Equatorial Guinea
  VS
  Liberia
 • 20:00 - 13/10
  Somalia
  VS
  Mozambique
 • 20:00 - 13/10
  Guinea
  VS
  Botswana
 • 20:00 - 13/10
  Algeria
  VS
  Uganda
 • 20:00 - 13/10
  Mali
  VS
  Madagascar
 • 20:00 - 13/10
  Egypt
  VS
  Guinea Bissau

Tại Về Bờ Live, bạn có thể biết được rất nhiều thông tin bóng đá khác nhau. Trong đó lịch thi đấu bóng đá là một trong những thông tin được mọi người tìm nhiều nhất. Bởi những người yêu bóng đá luôn muốn biết thời gian thi đấu của đội bóng mình thích hay các trận đấu lớn trong này. Để thu xếp thời gian và xem trận đấu một cách hợp lý nhất.

lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-tai-vebo-tv
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay tại Veboz.live

Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật lịch bóng đá hôm nay ở toàn bộ các giải đấu hàng đầu. Thời gian cũng khá sớm và đầy đủ toàn bộ các thông tin quan trọng. Chính vì thế, nếu bạn đang muốn biết lịch ở bất kỳ giải đấu nào thì Veboz.live là địa điểm bạn không được bỏ qua.

Về Bờ Live nơi tra cứu lịch thi đấu bóng đá chuẩn nhất

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất tại Việt Nam hiện nay. Chính vì thế, mỗi ngày có rất nhiều người muốn xem lịch thi đấu trực tuyến. Để giúp mình nắm được thời gian thi đấu của các trận đấu hàng đầu hay đội bóng mình yêu thích. Sau đó có thể thu xếp được thời gian hợp lý để xem các trận đấu bóng đá này.

Hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều website cập nhật lịch bóng đá hôm nay trực tuyến cho mọi người tham khảo. Tuy nhiên đa số các trang web này đều không đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Ví dụ như cập nhật không đa dạng giải đấu, thông tin không chuẩn xác, không đầy đủ thông tin,… Vì điều này là Về Bờ Live được ra đời.

Theo như đánh giá của người dùng, VeBo TV chính là trang web cập nhật lịch bóng đá hôm nay trực tuyến nhanh, đầy đủ và chính xác nhất hiện nay. Bởi chỉ cần vào đây, bạn có thể biết được lịch của bất kỳ đội bóng hay giải đấu nào đó khá đơn giản.

Thêm vào đó, bạn còn được biết toàn bộ các thông tin quan trọng trong lịch thi đấu cũng như các thông tin trước trận đấu. Cho nên, nếu bạn đang cần biết lịch thi đấu trực tuyến thì hãy truy cập vào ngay đây. Ngay dưới đây, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao Về Bờ TV lại được đánh giá cao đến như vậy.

Tại sao bạn nên xem lịch thi đấu bóng đá tại Về Bờ Live

Khi mà công nghệ phát triển, đa số mọi người thường xem thông tin bóng đá trực tuyến hơn là xem trên TV hay báo đài như trước. Bởi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể tìm được thông tin mình cần chuẩn nhất.

Một trong những thông tin bóng đá được xem trực tuyến nhiều nhất phải kể đến lịch thi đấu. Bởi các trang web bóng đá luôn cập nhật lịch bóng đá khá đầy đủ và chi tiết. Trong đó website được nhiều người sử dụng để xem lịch nhất chính là Về Bờ TV. Bởi chúng tôi có những ưu điểm cực kỳ vượt trội sau đây:

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá cực kỳ đầy đủ

Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật lịch thi đấu trực tuyến của toàn bộ các giải đấu bóng đá hàng đầu cũng như các giải cỏ khác. Chính vì thế, chỉ cần vào đây bạn có thể biết được lịch của bất kỳ giải đấu nào mình thích cực kỳ đơn giản. Những giải bóng đá được xem lịch thi đấu nhiều nhất tại Ve Bo Live phải kể đến như:

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh chính là giải đấu rất được yêu thích tại Việt Nam. Chính vì thế chúng tôi cũng cập nhật lịch bóng đá trực tuyến cực kỳ đầy đủ. Khi mà toàn bộ 38 vòng đấu của giải Ngoại Hạng Anh luôn được Về Bờ TV cung cấp lịch cho mọi người.

Khi xem lịch Ngoại Hạng Anh tại đây, bạn còn được biết toàn bộ các thông tin chi tiết. Thêm vào đó, chúng tôi luôn cho bạn biết lịch giải đấu này cực kỳ sớm. Cụ thể là trước ít nhất 2 ngày khi các trận đấu tại đây được diễn ra.

Lịch thi đấu các giải bóng đá hàng đầu Châu Âu

Ngoài lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh, tại VeBo TV, bạn còn được xem lịch của các giải bóng đá lớn nhất Châu Âu hiện tại. Cụ thể đó là:

 • Lịch thi đấu Serie A
 • Lịch thi đấu La Liga
 • Lịch thi đấu Bundesliga
 • Lịch thi đấu Ligue 1
 • Lịch thi đấu Champion League

Lịch thi đấu V-League

V-League chính là giải đấu bóng đá lớn nhất trong nước hiện tại. Chính vì thế, chúng tôi cũng cung cấp lịch của giải đấu này cực kỳ chi tiết cho mọi người tham khảo. Hiện tại V-League mỗi vòng sẽ diễn ra 7 cặp đôi giữa 14 đội bóng với nhau. Chỉ cần vào đây, bạn sẽ biết lịch bóng đá của từng trận đấu cực kỳ chi tiết.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam

Đương nhiên rồi, mỗi khi đội tuyển Việt Nam tham gia một giải đấu bóng đá nào thì người hâm mộ vô cùng quan tâm. Chính vì thế, Veboz.live cũng cập nhật lịch của đội tuyển Việt Nam cực kỳ đầy đủ và chi tiết. Hiện tại các giải đấu mà đội tuyển Việt Nam tham dự như:

 • AFF Cup
 • Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
 • Sea Games
 • U23 Châu Á
 • U19 Châu Á
 • Các trận đấu giao hữu,..

Toàn bộ các giải đấu trên đây đều được chúng tôi cập nhật lịch bóng đá hôm nay cực kỳ đầy đủ. Giúp bạn có thể biết chính xác lịch của đội tuyển Việt Nam khi diễn ra bất kỳ trận đấu nào.

Lịch của những giải đấu khác

Ngoài lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh hay các giải đấu như kể trên.  Khi vào VeBo TV bạn còn được biết lịch của rất nhiều giải đấu khác trên toàn thế giới. Để giúp bạn dễ tìm và xem lịch thi đấu của trận đấu hay giải đấu mình thích nhanh nhất. Chúng tôi còn chia ra thành các mục khác nhau, ví dụ như:

 • Lịch thi đấu diễn ra vào ngày hôm nay
 • Lịch thi đấu diễn ra vào ngày mai
 • Lịch thi đấu của từng đội bóng trong toàn bộ mùa giải

Xem lịch thi đấu bóng đá với đầy đủ thông tin

Về Bờ TV biết được rằng mọi người khi xem lịch thi đấu trực tuyến luôn muốn biết được toàn bộ các thông tin quan trọng. Chính vì thế, chúng tôi cũng cho bạn biết đầy đủ các thông tin trong lịch bóng đá. Cụ thể đó là:

 • Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu
 • Sân tổ chức trận đấu
 • Trọng tài bắt chính trong trận
 • Đội hình và sơ đồ chiến thuật mà cả hai đội sử dụng.

Thông tin được sắp xếp thông tin

Tại chuyên mục Lịch Thi Đấu tại VeBo TV, bạn sẽ thấy toàn bộ các thông tin được sắp xếp khá khoa học. Giúp bạn có thể tìm ra thông tin mình cần một cách nhanh nhất. Cụ thể như sau:

 • Các thông tin được chúng tôi sắp xếp dựa vào giờ/ ngày/ tháng trận đấu diễn ra. Thêm vào đó 2 đội bóng đối đầu cũng được in to để mọi người thấy rõ
 • Lịch bóng đá hôm nay, ngày mai,.. cũng được chúng tôi chia theo từng mục nhỏ. Giúp bạn tìm được lịch các trận đấu diễn ra vào ngày bạn muốn cực kỳ đơn giản
 • Toàn bộ thông tin trong lịch thi đấu bóng đá của Veboz.live cũng được cam kết chính xác 100%. Nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cách thông tin mà chúng tôi đưa ra
 • Những trận đấu bóng đá lớn, các đội bóng hàng đầu cũng được VeBo Live ưu tiên hơn. Cho bạn biết hôm nay diễn ra các trận đấu hấp dẫn nào.

Thêm vào đó, trang web Về Bờ TV cũng được thiết kế cực kỳ khoa học. Cho nên bạn dễ dàng sử dụng và tìm bất kỳ lịch bóng đá nào mình muốn một cách dễ dàng.

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá trên các đài truyền hình

Để bạn có thể tìm được một nơi để xem bóng đá trực tiếp trận đấu mình thích với chất lượng cao nhất. Chúng tôi còn cập nhật thêm cả lịch trên các đài truyền hình phát sóng bóng đá hàng đầu Việt Nam. Chỉ cần truy cập vào Veboz.live, bạn có thể biết được lịch phát sóng của các kênh như Thể thao TV, Bóng đá TV, K+PM, VTV3, VTV6, K+,.. khá dễ dàng.

Thêm vào đó, VeBo Live cũng là một website phát sóng bóng đá trực tuyến miễn phí với chất lượng cao hàng đầu hiện nay. Cho nên mỗi ngày chúng tôi đề trực tiếp toàn bộ các trận đấu bóng đá hấp dẫn nhất. Trước khi trận đấu được diễn ra, VeBo TV cũng cập nhật lịch phát sóng tại đây đầy đủ cho bạn biết. Giúp bạn có thể xem trận đấu bóng đá mình thích ngay tại đây một cách tốt nhất.

Cập nhật toàn bộ thông tin trước trận

Khi xem lịch thi đấu bóng đá tại VeBo TV, bạn còn được biết toàn bộ các thông tin trước  trận đấu của hai đội. Bởi mỗi trận đấu chuẩn bị diễn ra, đều được chúng tôi cung cấp các thông tin sau đây:

 • Đội hình ra sân dự kiến, sơ đồ chiến thuật mà hai đội sử dụng trong trận đấu
 • Lịch sử đối đầu của hai đội trong quá khứ
 • Phong độ của hai đội trong các trận đấu gần nhất
 • Các bài soi kèo, nhận định trước trận đấu của những cao thủ hàng đầu
 • Bảng kèo nhà cái của trận đấu,….

Toàn bộ các thông tin trên đều được VeBo Live cập nhật khá là sớm. Đương nhiên thông tin cũng đầy đủ và chuẩn xác nên bạn yên tâm khi tham khảo.

Hướng dẫn cách xem lịch thi đấu bóng đá trực tuyến tại Veboz.live

Như chúng tôi chia sẻ cho bạn biết ở trên, trang web VeBo Live được thiết kế khá khoa học. Cho nên để tìm lịch bóng đá hôm nay tại đây, bạn chỉ cần làm như sau:

Bước 1: Truy cập vào Veboz.live

Đầu tiên bạn sẽ chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại thông minh được kết nối mạng. Sau đó tiến hành truy cập vào trang web Ve Be Live.

Bước 2: Chọn vào mục Lịch Thi Đấu

Tiếp theo bạn sẽ nhìn lên thanh Công Cụ rồi chọn vào Lịch Thi Đấu.

Bước 3: Tìm lịch bóng đá mình muốn

Cuối cùng, bạn chỉ cần tìm lịch của giải đấu hay trận đấu mình muốn là xong. Hiện tại Về Bờ TV chia lịch ra thành nhiều mục nhỏ khác nhau cho bạn dễ tìm kiếm. Ví dụ như lịch của đội bóng, giải đấu, ngày diễn ra trận đấu,… Khi tìm thấy thì bạn sẽ xem được toàn bộ thông tin trong lịch.

Với những ưu điểm của VeBo TV trên đây, có thể khẳng định rằng đây là trang web cập nhật lịch thi đấu bóng đá trực tuyến hàng đầu hiện nay. Chính vì thế, nếu bạn muốn xem lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh, Đức, Pháp, Ý, Việt Nam,… Thì phải nhất định truy cập vào đây ngay lập tức.

8XBET

8XBET

X

8XBET